VaccinNet
 
Français
 
 

Actueel

Nieuws
Voor het vaccinatieprogramma in Vlaanderen wordt Triaxis vanaf 1 juli 2022 vervangen door Boostrix. Gelieve hiermee rekening te houden bij het plaatsen van bestellingen. De indicatiestelling is voor beide vaccins dezelfde.

Stockbreuk Boostrix afgelopen
De firma GSK laat weten dat alle achterstallige bestellingen zouden moeten geleverd zijn uiterlijk op 26/07/2022.
Indien uw bestelling van voor 21 juli toch nog niet geleverd is, gelieve dit te melden via vaccinnet@vlaanderen.be met de vermelding om welke entiteit of praktijk het gaat en vermeld liefst ook het nummer van de bestelling. Dan laten we de firma dit nakijken.
Hopelijk kan er vanaf nu verder vlot en correct geleverd worden.

Apotheken
Vanaf nu kunnen ook apothekers toegang verkrijgen tot Vaccinnet, maar niet door zelf rechtstreeks in Vaccinnet een aanvraag in te dienen.
Ze moeten als “medewerker apotheker” in Vaccinnet toegevoegd worden aan de apotheek door een collega die al aan die apotheek gekoppeld is.
Rechtstreekse toegang tot Vaccinnet voor wie nog geen toegang heeft, is enkel mogelijk voor erkende artsen.

Meer info op www.laatjevaccineren.be/vaccinnet.


Vaccinnet en vaccinatiegegevens
  • Vaccinnet is het bestelsysteem voor de vaccins die door de Vlaamse overheid gratis ter beschikking gesteld worden. Erkende huisartsen, pediaters en gynaecologen kunnen rechtstreeks toegang vragen via deze site. Vaccinatoren kunnen in Vaccinnet vaccins bestellen en toegediende vaccinaties registreren.
  • Bent u als burger op zoek naar uw geregistreerde vaccinatiegegevens, ga dan naar https://www.myhealthviewer.be of via https://www.mijngezondheid.be.
Covid-19
Er is beslist om, in het kader van de Covid-19 vaccinaties deze applicatie voor heel België te gebruiken.
Vaccinnet zal nationaal gebruikt worden voor de registratie van gezette Covid-19 vaccins en de opvolging van eventuele bijwerkingen hiervan.
De applicatie wordt in dit kader niet gebruikt om Covid-19 vaccins te bestellen. Voor alle andere vaccins blijft de werking van Vaccinnet ongewijzigd.
 
VaccinNet VaccinNet VaccinNet
 

Welkom bij Vaccinnet

Vaccinnet is een bestel- en distributiesysteem voor vaccins die door de Vlaamse overheid ter beschikking gesteld worden aan artsen-vaccinatoren in het kader van haar programmatisch vaccinatiebeleid. Dit bestelsysteem is gekoppeld aan een registratiesysteem voor vaccinaties.

Om de privacy verklaring te raadplegen klik hier
 
 
Developed & hosted by Kind & Gezin   Privacy verklaring   Privacy verklaring Vaccinnet+   Overeenkomst Versie: 3.8.3 (Build: 011) Datum: 15/06/2022